PERSONELLERİMİZ

MÜDÜR 1
2. MÜDÜR 3
İDARE MEMURU 1
SAYMAN 1
TEKNİSYEN 5
PSİKOLOG 3
ÖĞRETMEN 2
SAYMAN 1
SOSYAL ÇALIŞMACI 1
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 4
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 151
CEZAEVİ KATİBİ 5
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4
MEMUR 1
SAĞLIK MEMURU 5
HİZMETLİ 1
TOPLAM 189