Personellerimiz

MÜDÜR 1
2. MÜDÜR 4
İDARE MEMURU 2
SOSYAL ÇALIŞMACI 1
PSİKOLOG 3
ÖĞRETMEN 2
SAYMAN 1
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 9
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 179
CEZAEVİ KATİBİ 9
MEMUR 2
SAĞLIK MEMURU 4
HİZMETLİ 1
TOPLAM 218